Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1./A JÁTÉK SZERVEZŐJE:

A játék szervezője: Votisky Ivonn Nóra Egyéni Vállalkozó. A nyertesekkel és a játékkal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük fordulj levélben vagy emailben az Votisky Ivonn Nóra ev-hoz (levelezési cím: 2098. Pilisszentkereszt, Szabadság tér 4, email cím: info@paroskarkoto.hu) A nyereményjáték a magyar jog hatálya alá esik és a játékosokra a magyar jogszabályok érvényesek

2./ A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A nyereményjátékon Magyarországon élő lakosok vehetnek részt. A játékon csak 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, nem vehetnek részt rajta  Votisky Ivonn Nóra Egyéni vállalkozás (továbbiakban: Szervező) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3./ A JÁTÉK MENETE, IDŐTARTAMA, NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS:

A játékban való részvétel feltételei:

Lájkolni kell az oldalunkat: https://www.facebook.com/paroskarkoto.hu

Meg kell nézni a webáruházunkat www.paroskarkoto.hu , és kommentben megírni  mi tetszik!

Kommentben megjelölni meg 2 barátot.

Egy Facebook felhasználótól egy nevezést (hozzászólást) fogadunk el érvényesként. Egy felhasználó egyszer, az alábbiakban megjelölt nyereményekből egy darabot nyerhet. A nevezési időszak lezárultával három darab nyertest sorsolunk számítógépes program segítségével, mely program az összes érvényes nevezésből (hozzászólásból) random jelleggel, véletlenszerűen sorsolja ki a nyertes játékost. Nyeremények: 

1. csomag: 15.000Ft értékű vásárlási utalvány + egy ásványkarkötő

2. csomag: 10.000Ft értékű vásárlási utalvány + egy ásványkarkötő

3. csomag: 5.000Ft értékű vásárlási utalvány + egy zsinór karkötő

A nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható. A nyeremény eljuttatását a nyerteshez az Votisky Ivonn Nóra ev vállalja. A nyertes kiválasztása végleges és egyeztetésnek helye nincs. Csak és kizárólag azokat a nevezéseket fogadjuk el érvényesnek, melyek az Facebook felületén érkeznek, betartva az Facebook szabályait és jelen játékszabályzat feltételeit.

A sorsolásra 2022. november 14. napján kerül sor. A nyertes nevét Facebook storyban tesszük közzé ugyanezen a napon  https://www.facebook.com/paroskarkoto.hu   oldalon. A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, a sorsolástól számított 3 napon belül. Amennyiben a nyertessel nem sikerül a kapcsolatot felvenni 2022. november 17. 23:59-ig, új nyertest sorsolunk.

A nyereményjátékban való részvétellel elfogadod annak feltételeit és szabályait. A részvétel nincs vásárláshoz kötve.

A nyereményjáték a https://www.facebook.com/paroskarkoto.hu  felületén fut, 2022. november 9-től 2022. november 13. 23:59-ig.

4. /VEGYES RENDELKEZÉSEK

Nem vállalunk felelősséget azokért a nevezésekért, melyeket rajtunk kívül álló kommunikációs problémák miatt nem kaptunk meg, és olyan nevezésekért, melyeket helytelenek, hiányosak vagy amelyeket a nevezési időszak lezárulta után kaptunk meg. A szervező fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan kizárjon nevezéseket abban az esetben, ha a játékos a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesz részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel megfosztja a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a játékost a játékból. A nevezések nem tartalmazhatnak semmilyen adatot/képet, amely megsértené harmadik fél szerzői jogait vagy bármely más jogát, beleértve a személyhez fűződő jogokat. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a nevezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a játékosra áthárítani. A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a nevezések (hozzászólások), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (V) a játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Szervező jó hírnevét sértik, (IX) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (X) jogsértők. A nevezés tartalmáért a játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a játékos viseli. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékos nevezését (hozzászólását) az Facebook oldalról eltávolítsa és a játékost a játékból vagy a Facebook oldalról kizárja. A nyertes nyilvánosságot kaphat a nyereményjátékkal kapcsolatban, amely a nevének közzétételét és promóciós célú felhasználását is magában foglalhatja. Jelen nyereményjátékot az Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A nevezéssel egyidejűleg a játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy Votisky Ivonn Nóra ev összegyűjtse, felhasználja személyes adataikat a nyereményjáték adminisztrációja, a nyeremény postázása, valamint kereskedelmi és marketing elemzés céljából, illetve a jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt módon, adatvédelmi politikájával összhangban. .

Az oldal tetejére